Privalomų ir rekomenduojamų autorių sąrašas 9–10 klasių mokiniams

NAUJIENA! Prekyboje jau pasirodė knyga „Mokytojas“, skirta ne tik pedagogams, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams, jų tėvams bei visiems suaugusiesiems, kurie kada nors mokėsi mokykloje. 11-12 kl. mokiniams šis neįprasto žanro grožinis kūrinys padės įtvirtinti žinias apie dalį programinių autorių, pasiruošti ne tik egzaminams, bet ir gyvenimui. Juk svarbiausia ateityje – ne pažymiai! Kūrinį galite įsigyti knygynuose, bet pigiausia užsisakyti internetu.


Šiame įraše pateikiama 9-10 klasės literatūros programa (privalomi ir rekomenduojami autoriai), kuri yra dar intensyvesnė už 11-12 klasės programą. Nerealistiška tikėtis, kad mokytojai ją įgyvendins šimtu procentų, todėl mokyklose dirbantys lituanistai priversti ją koreguoti pagal save ir pagal ugdomų mokinių gebėjimus, interesus ir pan.

I TEMA. Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas

PRIVALOMI KŪRINIAI

1. V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“.

2. Pasirinktas užsienio autoriaus kūrinys. 

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Esė ir publicistika apie knygos ir skaitymo vertę šiandien.
 • R. Granauskas „Laimingiausioji vasara“ (iš „Trečias gyvenimas“).
 • I. Meras „Ties gatvės žibintu“.
 • E. M. Remarkas „Trys draugai“.
 • E. M. Remarkas „Vakarų fronte nieko naujo“.
 • M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
 • J. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.

II TEMA. Žmogus ir tėvynė

PRIVALOMI KŪRINIAI

3. S. Geda „Giesmė apie pasaulio medį“.

4. Vydūnas „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“).

5. R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos).

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • P. Vaičaitis „Yra šalis“.
 • J. Degutytė „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.
 • Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.
 • A. Mackus „Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.
 • N. Vėlius „Pasaulio modelis“ (iš „Senovės baltų pasaulėžiūra“).
 • G. Grajauskas „Lietuviai“.
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė .„Apie tautos auklėjimą“.
 • V. Zaborskaitė „Apie tautą“, „Apie patriotizmą“, „Apie kalbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • D. Sauka „Apie kaltę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Daujotytė „Apie tėvynę“ (iš kn. „Gairės“).
 • V. Kavolis „Gyvasis lietuviškumas“ (iš „Nepriklausomųjų kelias“).
 • J. Greimas „Būti lietuviu“.

III TEMA. Kūryba žmogaus gyvenime

PRIVALOMI KŪRINIAI

6. I. Šeinius „Kuprelis“.

7. O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“ arba kitas pasirinktas užsienio autoriaus kūrinys.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).
 • H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.
 • L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 • Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
 • R. M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
 • M. Ivaškevičius „Stilius plius“.

IV TEMA. DIalogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra

PRIVALOMI KŪRINIAI

8. Pokalbis su Marija Gimbutiene. „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (ištraukos) (M. Gimbutienė. „Laimos palytėta“, p. 115 – 125).

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI 

 • Pokalbis su Norbertu Vėliumi
 • „Apie etninę kultūrą. Pokalbis su N. Vėliumi“ (Norbertas Vėlius, p. 393–400).
 • Pokalbis su Gintaru Beresnevičiumi
 • „Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius“ (T. Sakalauskas, „Duetai“, p. 171–187).
 • M. Valančius „Apie senųjų žemaičių tikėjimą“, „Apie žemaičių krikštą“ (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“, 17 ir 25 skirsniai).

IV tema. 1 potemė. Mitai aiškina pasaulį

PRIVALOMI KŪRINIAI

9. Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes).

10. Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI 

 • „Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sud. N. Vėlius).
 • „Žemės atmintis“ (sud. B. Kerbelytė).
 • G. Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“.
 • G. Beresnevičius „Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas“.
 • S. Daukantas „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį).

IV tema. 2 potemė. Pasakos gyvybingumas

PRIVALOMI KŪRINIAI

11. „Eglė žalčių karalienė“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • „Gyvasis vanduo“, „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos“ („Apie baltąjį vilką“, „Gyvatė pati“, „Marti iš jaujos“, „Gulbė karaliaus pati“).
 • J. Kaupas „Pasaka ir realybė“.
 • M. Martinaičio pjesė-pasaka „Žemės duktė“.
 • K. Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais“.

IV tema. 3 potemė. Liaudies daina ir dainiškoji poezija

PRIVALOMI KŪRINIAI 

12. Liaudies daina (3 pasirinktos dainos).

13. A. Strazdas „Strazdas“.

14. A. Vienažindys „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.

15. M. Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Just. Marcinkevičius „Dienoraščiai ir datos“ (ištrauka „O, liaudies žodi, sandoros lobyne!“).
 • G. Beresnevičius „Dainavimas atsistojus“.
 • Baranauskas „Dainu dainelę“.
 • Maironis „Oi neverk, matušėle“.
 • S. Nėris „Grįšiu“, „Mūsų dienos kaip šventė“.
 • P. Širvys „Kai brendu naktimi“.
 • J. Strielkūnas „Žiedas vėjuotą rudens dieną“.  

IV tema. 4 potemė. Tapatybės raiška literatūroje

PRIVALOMI KŪRINIAI

16. K. Donelaitis „Metai“ (ištraukos).

17. Žemaitė „Marti“.

18. V. Krėvė „Skerdžius“.

19. I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“.

20. L. Baliukevičius-Dzūkas „Dienoraštis“ (ištrauka).  

21. R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.

22. A. Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • V. Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
 • M. Martinaitis „Apie darbą“ (iš kn. „Gairės“).
 • R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“.
 • Miškinis „Žaliaduonių gegužė“ (ištrauka).
 • Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę“.
 • G. Petkevičaitė-Bitė „Karo meto dienoraštis“ (ištraukos).
 • V. Kavolis „Kudirkos epochos ženklai“, „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“.
 • Simonaitytė „Vilius Karalius“.
 • D. Staponkutė „Kartais ir maištas gydo“ (iš knygos „Iš dviejų renkuosi trečią“).
 • O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.
 • U. Lachauer „Rojaus kelias“.

V TEMA. Antika ir jos ženklai literatūroje

V tema. 1 potemė. Antikos mitai

PRIVALOMI KŪRINIAI 

22. Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).

23. Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Ovidijus „Metamorfozės“.
 • V. Mykolaitis-Putinas „Prometėjas“.
 • H. Radauskas „Afroditė ir Narcizas“.
 • J. Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“.

V tema. 2 potemė. Herojinis epas

PRIVALOMI KŪRINIAI

24. Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433).

25. Pasirinktas epą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Vergilijus „Eneida“.
 • V. Janavičius „Pakeliui į Atėnus“.
 • K. Bradūnas „Odisėjas buvo nekantrus“.
 • Nyka-Niliūnas „Laivų katalogas“.
 • H. Radauskas „Homero jaunystė“, „Tėvynės vėjas“.
 • A. Jonynas, M. Vilutis „Paskutinės dienos Itakėje“.

V tema. 3 potemė. Laisvo žmogaus laikysenos

PRIVALOMI KŪRINIAI 

26. „Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos).

27. Sofoklis „Antigonė“.

28. Horacijus „Jaunimui“.

29. Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975.

30. S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ (1988.07.09).

31. Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“.

32. V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“ (1991.09.17).

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Sokrato kalba teisme iš Platono „Sokrato apologijos“.
 • Ciceronas „Prieš Marką Antonijų“ (XIV filipika), „Apie bičiulystę“.
 • P. Karpavičius „Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis).
 • Plutarchas „Biografijos“ („Periklis“, „Ciceronas“, „Julijus Cezaris“ ir kitos).
 • Markas Aurelijus „Sau pačiam“.
 • Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“.
 • J. Basanavičius „Priekalba“ („Auszra“, 1883, Nr. 1).
 • Mickevičius „Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas“, 1819.
 • S. Stanevičius „Šlovė žemaičių“.
 • J. Degutytė „Antigonė“.

VI TEMA. Biblija ir jos tradicija

PRIVALOMI KŪRINIAI

33. Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13).

34. Pasirinkti trys lietuvių poezijos kūriniai, vienas prozos arba eseistinis kūrinys bibliniais motyvais.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos).
 • Evangelija pagal Morkų.
 • E. Auerbach „Odisėjo randas“ (iš „Mimezis“).
 • K. Donelaitis „Metai“ („Žiemos rūpesčių“ pabaiga).
 • J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.
 • M. K. Čiurlionis „Psalmė“.
 • Partizanų maldos.
 • Miškinis „Psalmės“ („Pasaulis be Dievo“, „Rūpintojėlis“ ir kt.).
 • V. Mykolaitis-Putinas „Rūpintojėlis“.
 • Brazdžionis „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį“.
 • Krivickas „Dovydas prieš Galijotą“.
 • K. Bradūnas „Krikšto vanduo“, „Joninių naktį“ (pasirinkti eilėraščiai).
 • S. Geda „Iš Testamento I“, „Iš Testamento II“.
 • Kajokas „Apie palaidūną ir paklydėlį“.
 • J. Sasnauskas „Pasmerkti gailestingumui“.

VII TEMA. Viduramžiai ir jų vaidavimas literatūroje

VII tema. 1 potemė. Viduramžių pasaulis, herojai ir idealai

PRIVALOMI KŪRINIAI

35. Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).

36. T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.

37. M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 •  „Rolando giesmė“(ištraukos).
 • K. de Trua „Persevalis“, arba „Pasakojimas apie Gralį“.
 • Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“.
 • „Carmina burana“: vagantų poezija.
 • F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).
 • J. Aistis „Persevalis“.
 • V. Mačernis „Don Quijote“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“.
 • J. Vaičiūnaitė „Lyg pėsčias karžygys“.

VII tema. 2 potemė. Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas

PRIVALOMI KŪRINIAI

38. Didžiųjų kunigaikščių laiškai (ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“).

39. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 •  „Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (iš „Trumpojo metraščių sąvado“).
 • K. Būga „Apie lietuvių asmens vardus“.
 • K. Bradūnas „Pokalbiai su karaliumi“.
 • B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
 • J. Grušas „Herkus Mantas“.

VIII TEMA. Santykis su tradicija XX ir XXI a. literatūroje

VIII tema. 1 potemė. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

PRIVALOMI KŪRINIAI

40. I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

41. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

42. W. Goldingas „Musių valdovas“.

43. Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.
 • M. Bulgakovas „Šuns širdis“.
 • Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 • J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.

VIII tema. 2 potemė. Tradicijos provokavimas ir žaidimas

PRIVALOMI KŪRINIAI

44. K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“arba kita pasirinkta pjesė.

45. K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 • „Keturių vėjų manifestas“.
 • S. Gedos eilėraščiai.
 • S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“.
 • G. Beresnevičius „Tikrasis istorijos veidas“, „Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos“ (ištraukos iš „Pabėgęs dvaras“).
 • G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.
 • U. Eco „Rožės vardas“.

Mokiniai plačiau supažindinami su šiomis Lietuvos kultūros asmenybėmis: A. Strazdu, Žemaite, Vydūnu, I. Simonaityte, M. Gimbutiene, Just. Marcinkevičiumi, S. Geda.  

Parengta pagal lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46)


Pasirodė naudinga? „Contribee“ platformoje rasite vaizdo pamokų apie literatūrą (tiks ir mokiniams, ir suaugusiesiems), lietuvių kalbos egzamino užduotį, tinklalaidę apie švietimą ir net mokytojo dienoraštį. Spauskite čia!

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s