Privalomų autorių sąrašas 11–12 klasių mokiniams

NAUJIENA! Prekyboje jau pasirodė knyga „Mokytojas“, skirta ne tik pedagogams, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams, jų tėvams bei visiems suaugusiesiems, kurie kada nors mokėsi mokykloje. 11-12 kl. mokiniams šis neįprasto žanro grožinis kūrinys padės įtvirtinti žinias apie dalį programinių autorių, pasiruošti ne tik egzaminams, bet ir gyvenimui. Juk svarbiausia ateityje – ne pažymiai! Kūrinį galite įsigyti knygynuose, bet pigiausia užsisakyti internetu.


Šiame įraše pateikiami 11–12 klasėje analizuojami privalomi autoriai, kurių kūryba galima remtis, rašant valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Šalia autorių pateikti ir analizuojami rašytojų bei poetų kūriniai.

Mokytojai neprivalo pamokų metu su mokiniais nagrinėti visų šalia autoriaus nurodytų darbų, jei šalia yra užrašas „pasirinkti eilėraščiai / novelės / apsakymai“. Taip pat kiekvienas lietuvių kalbos mokytojas gali apie autorius kalbėti ne žemiau nurodytu eiliškumu, o vienuoliktos klasės kursą užbaigti kitu autoriumi, nebūtinai V. Krėve (ši riba orientacinė).

Nuo šiol populiariausią (daugiau nei 20000 peržiūrų per metus) ir bene geriausiai mokinių bei mokytojų vertinamą vaizdo pamoką apie egzamino rašinių ypatumus rasite lietuvių kalbos mokytojo „Contribee“ puslapyje (spauskite čia). Pasirinkę planą BINKIS pamoką galėsite žiūrėti neribotą kartų skaičių, be to, galėsite atsisiųsti mokytojo parengtas egzamino rašinių atmintines su gerai įvertintais pavyzdžiais. Taip pat išvysite vaizdo pamokų, susijusios medžiagos apie žemiau nurodytus privalomus autorius, jų kūrinių analizių!

Vaizdo pamokos ištrauką žiūrėkite čia.

Privalomų autorių sąrašas 11–12 klasių mokiniams

11 KLASĖ

1. M. MAŽVYDAS. „Katekizmas“ (lietuviška eiliuota prakalba).

2. M. DAUKŠA. „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).

3. J. RADVANAS. „Radviliada“ (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).  

4. V. ŠEKSPYRAS. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). „Hamletas“.

5. M. K. SARBIEVIJUS. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
Odės „Krispui Levinijui“, „Telefui Likui“, „Janui Libinijui“, „Pauliui Kozlovijui“.

6. K. DONELAITIS. „Metai“.   

7. J. V. GĖTĖ. „Faustas“  (I dalis, II dalies pabaiga).   

8. A. MICKEVIČIUS. Eilėraščiai. „Vėlinės“ (II, IV dalis), poema „Ponas Tadas“ (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai „Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“.   

9. A. BARANAUSKAS. „Anykščių šilelis“.   

10. V. KUDIRKA. Eilėraščiai „Tautiška giesmė“, „Varpas“, „Labora“. „Iš mano atsiminimu keletas žodelių“.  

11. MAIRONIS. „Pavasario balsai“ (pasirinkti eilėraščiai).
„Taip niekas tavęs nemylės“, „Mano gimtinė“, „Jei kada pančiai nukris“, „Miškas ūžia“, „Užtrauksme naują giesmę“, „Nebeužtvenksi upės“, „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“, „Vilija (Neris)“, „Vilnius“, „Trakų pilis“, „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“, „Nuo Birutės kalno“, „Vakaras (Ant ežero Keturių kantonų)“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Užmigo žemė“, „Uosis ir žmogus“, „J. St.“, „Sudieu“, „Mergaitė“, „Marijos giesmė“, „Spjauki, drauguži, į viską!“, „Šatrijos kalnas“ „Vakaro mintys“.  

12. J. BILIŪNAS. „Liūdna pasaka“. Apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.

13. ŠATRIJOS RAGANA. Apysaka „Sename dvare“.    

14. J. TUMAS-VAIŽGANTAS. Apysaka „Dėdės ir dėdienės“.

15. V. KRĖVĖ. Tragedija „ Skirgaila“. 

12 KLASĖ

16. V. MYKOLAITIS-PUTINAS. Eilėraščių rinkinys „Tarp dviejų aušrų“. Romanas „Altorių šešėly“.    

17. F. KAFKA. Apsakymas „Metamorfozė“.  

18. J. SAVICKIS. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“. 

19. J. AISTIS. Pasirinkti eilėraščiai.
„Prologas“, „Apie pavasarį“, „Rugpjūčio naktis“, „Ir pasakys“, „Andai“, „Lorelei“, „Džiazas“, „Šv. Pranciškus“, „Laimės link“, „Miškas ir lietuvis“, „Peizažas“, „Karaliaus šuo“, „Ėjau laukais“, „Kūrimo valanda“, „Persevalis“, „Ak, kaip gera man…“, „Imago mortis“, „Snaigė“, „Karavanas“, „Katarsis“, „Man tave“, „Vienas kraujo lašas…“

20. H. RADAUSKAS. Pasirinkti eilėraščiai.
„Pasaka“, „Fontanas“, „Dainos gimimas“, „Homero jaunystė“, „Girtuoklis grįžta namo“, „Laiškai sau pačiam“, „Strėlė danguje“, „Mergaitė pajūry“, „Šventė parke“, „Gėlė ir vėjas“, „Kaštanas pradeda žydėt“, „Lietus“, „Rudens veidas“, „Angelas ir sesuo Angelika“, „Vakaras“, „Pavasario naktis“, „Žiemos daina“, „Veneros gimimas“, „Katės“, „Raudoni medžiai“, „Balti malūnai“, „Vienaragis“.

21. S. NĖRIS. Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“.  

22. B. SRUOGA. Romanas „Dievų miškas“.

23. A. KAMIU. Romanas „Svetimas“.

24. V. MAČERNIS. „Metai“ (pasirinkti sonetai).
„Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13, 9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34), „Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.

25. B. KRIVICKAS. Pasirinkti eilėraščiai.
„Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas prieš Galijotą“.

26. A. ŠKĖMA. Romanas „Balta drobulė“. 

27. JUST. MARCINKEVIČIUS. Poetinė drama „Mažvydas“. Pasirinkti eilėraščiai.
„Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“, „Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele…“, „Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“, „Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim 2 (1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“, „Dėkojimas už rudeninį saulės spindulį“, „…apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau…“.

28. M. KATILIŠKIS. Romanas „Miškais ateina ruduo“.

29. J. APUTIS. „Keleivio novelės“ (pasirinkti apsakymai).
„Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Įveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.

30. S. GEDA. Pasirinkti eilėraščiai.
„Gedimino valstybės fragmentas“: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.

31. Č. MILOŠAS. Pasirinkti eilėraščiai.
„Mano tėvynėje“, „Campo di Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“, „Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.

32. J. VAIČIŪNAITĖ. Pasirinkti eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“, „Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“, „Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“, „Sniego gniūžtės“.

33. M. MARTINAITIS. Pasirinkti eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“, „Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“, „Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“, „Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“, „Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.

34. A. MARČĖNAS. „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai).
„Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“, „Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“, „Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.

35. J. KUNČINAS. Romanas „Tūla“.

36. M. IVAŠKEVIČIUS. Pjesė „Madagaskaras“.


Pasirodė naudinga? „Contribee“ platformoje rasite vaizdo pamokų apie literatūrą (tiks ir mokiniams, ir suaugusiesiems), lietuvių kalbos egzamino užduotį, tinklalaidę apie švietimą ir net mokytojo dienoraštį (spauskite čia).

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s